Girişimcilik Nedir ?

Girişimcilik Nedir ve Kimdir ?

En genel ifade ile girişimci, kar amacıyla riski üzerine alan fert olarak bilinebilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkanını sağlar. Kar amacı güder, sadece tek amaç para kazanmak değildir. Ekonomik bir değer ortaya koymaksızın, çeşitli yollardan, başkaları tarafınca ortaya konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adı girişimcilik değildir. Ek olarak girişimci, yönetici demek değildir. Girişimcilik için en temel 3 unsur; kabiliyet, cesaret ve bilgidir. Daha geniş kapsamda girişimcide olması ihtiyaç duyulan özelliklere bakacak olursak;

Kendine itimat duymalıdır, bununla birlikte güvenilen biri olmalıdır.
Geri adım atabilmeli ve tekrar başlayabilmelidir.
Sonuçları değerlendirebilmelidir. Mesleki riskleri üstlenebilmelidir.
Yaratıcı olmalıdır.
Cesaretli olmalıdır.
Bireysel ve hem de da toplumsal olmalıdır.
İyimser ve fikir sahibi olmalıdır.
Sürükleyici ve güdüleyici olmalıdır.
Başarı için yönlenmiş olmalıdır.
Fırsatlardan yararlanabilmelidir.
Yeniliklere açık olmalıdır.
İşini seven biri olmalıdır.
Genel bir çerçevede bakılmış olduğunda, KOBİ sahipleri bu özelliklerin bazılarına haiz. Araştırmalar sonucu elde edilmiş bilgiler çerçevesinde, KOBİ sahiplerinin bu özelliklerini şöyle sıralamak mümkün:

güçlü bir girişim hissine sahiptirler.
Bağımsız çalışmayı arzu ederler.
Mali fırsatlardan yararlanmak isterler.
Toplumsal amaçlar doğrultusunda yatırım yaparlar.
Aile fertlerine istihdam sağlama amacı güderler.
Kendi yetenekleri doğrultusunda mücadele vermek isterler.
Çabuk ve somut neticelar beklemektedirler.
Yukarıda sıralanan maddelerden de rahatça anlaşılabileceği şeklinde, KOBİ sahiplerin girişimcilikle ilgili özellikleri taşıdığı söylenebilir. Sadece yeniliklere açık olmada eksik oldukları açıkça ortada. Ayrıca, KOBİ sahiplerinin önemli özelliklerinden olan, bağlarımsız çalışmayı arzu etmeleri ve kendi yetenekleri doğrultusunda savaşım erme istekleri, KOBİ’lerdeki tek birey yönetiminin temelini oluşturan özelliktir.

Daha öncede söylendiği benzer biçimde her girişimci bir yönetici değildir. Girişimcilerin yöneticilik kabiliyetine haiz olma ihtimali yok’ demek yanlış olacaktır ama yine de bunun geçerli olduğu örnek sayısı çok azdır.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

Yeni Girişimci Desteği (toplam 30.000 geri ödemesiz + 70.000 geri ödemeli)
Girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için;
  •  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlayarak katılım belgesi alması,
  • veya İŞGEM’de yer alan bir işletme olması gerekmektedir.
Girişimci yasal kuruluşunu yapmış olduğu işletme için hazırlayacağı İş Planı ile KOSGEB Hizmet Merkezlerine Yeni Girişimci Desteği için başvuru yapabilir. Girişimcinin başvurusu Değerlendirme ve Karar Kurullarında değerlendirilir.
Başvurusu kabul edilen girişimci için destek ödemeleri, işletmenin talep ettiği destek kapsamında, yapmış olduğu harcamalara ilişkin fatura, fatura yerine geçen belge tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu, tahsilat makbuz vb. belgeleri KOSGEB Hizmet Merkezine ibrazından sonra, ödemeye esas tutar üzerinden işletmeye ödeme yapılır.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi;
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 60 saatlik ücretsiz eğitimlerdir. 1-1,5 ay kadar sürmektedir.
 
Eğitim dört ana modülden oluşmaktadır;
Modül 1:
Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
Modül 2:
İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)
Modül 3:
İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları
Modül 4:
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar
Eğitim ana modüllerine %80 oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
1-     KOSGEB Hizmet Merkezleri tarafından veya
2-     KOSGEB’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir.
Eğitimden faydalanabilmek için;
Size en yakın KOSGEB Hizmet Merkezine başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğitim ile ilgili detay bilgiler (ne zaman başlayacağı, eğitim saatleri vb.) http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=22&refContent=346adresinden veya Hizmet merkezlerinden alınabilir. Hizmet merkezlerinin iletişim bilgilerine www.kosgeb.gov.trden erişilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!